^Mergi Sus
Get Adobe Flash player
Ofertă educaţională
   
        Pornind de la idealul educational al scolii romanesti, intemeiat pe traditiile umaniste, pe valorile democratiei, pe aspiratiile societatii romanesti, fiecare educatoare a avut in vedere realizarea concordantei dintre curriculum national si oferta educationala a unitatii, in vederea realizarii finalitatilor invatamantului preprimar, adica:
        - asigurarea dezvoltarii normale si depline a copilului prescolar, valorificand potentialul fizic si psihic al fiecaruia, tinand seama de ritmul propriu al copilului, de nevoile sale afective si de activitatea sa fundamentala – jocul
        - descoperirea de catre fiecare copil a propriei identitati si formarea unei imagini de sine pozitive
        - sprijinirea copilului prescoar pentru a dobandi cunostinte, capacitati si atitudini necesare viitoarei activitati din scoala si vietii sale ulterioare din societate
          În elaborarea Ofertei educationale au fost luate in consideratie modalitatile de armonizare a politicii educationale cu cerintele si nevoile comunitatii, schimbarile sociale generale precum si cele cu caracter local, dar si impactul noilor tehnologii in viata societatii si in procesul de invatamant. În elaborarea acesteia am pornit de la viziunea gradinitei, care reprezinta obiectivul strategic al proceselor de schimbare si misiunea sa care reprezinta calea prin care am pus in practica viziunea gradinitei.
         Misiunea gradinitei a propus promovarea unui invatamant deschis, flexibil şi capabil:
   - sa asigure accesul la educatie al tuturor copiilor, indiferent de conditia lor sociala sau materiala, de sex, de rasa, de nationalitate, de apartenenta politica sau religioasa, din perspectiva formarii abilitatilor si competentelor pentru realizarea succesului profesional si personal, in contextul social actual
   - sa dezvolte interesul pentru educatie si emancipare, printr-un invatamant axat pe disponibilitatea continua pentru cunoastere si actiune
   - sa devina compatibil cu cerintele europene actuale
   - sa se mentina un invatamant orientat spre valori
          In elaborarea acesteia am pornit de la oportunitatile existente, oferindu-le copiilor un program educational complet, prin oferte curriculare si extracurriculare, respectand Planul cadru pentru invatamantul preprimar, Trunchiul comun pe categorii de activitati si ariile curriculare prevazute in Programa activitatilor instructiv - educative din gradinita de copii.
          Au fost stabilite tintele strategice de dezvoltare pe termen scurt si mediu si au fost elaborate Planurile operationale.
         Orientarea copiilor spre activităţile opţionale s-a făcut în urma evaluării iniţiale şi pe baza rezultatelor obţinute anterior (pentru cei cu continuitate). Paleta opţionalelor a fost diversificată pentru a acoperi toate solicitările.
 
 

       Selecţia s-a făcut în funcţie de opţiunile părinţilor, disponibilităţile copiilor şi cadrelor didactice existand baza logistică si materială. Programele opţionale au fost prezentate, analizate în cadrul comisiei metodice şi aprobate în Consiliul profesoral al educatoarelor.  Evaluarea activitatilor optionale s-a realizat prin expoziţii tematice, concursuri si spectacole artistice la nivelul unitatii. 

       Odata cu aplicarea Planului cadru de invatamant a devenit obligatorie si activitatea optionala, ca segment de curriculum la decizia scolii si constituie o obiectivare a flexibilitatii ofertei de invatare stabilita de politica educationala, in contextul reformei actuale a invatamantului preuniversitar.       

        Aceasta a permis adaptarea ofertei de invatare la nevoile si interesele copiilor, ale parintilor si ale cadrelor didactice la specificul local. A raspuns nevoilor si intereselor copiilor de a se manifesta liber pentru propria satisfactie, le-a imbogatit universul spiritual, le-a oferit acestora posibilitatea completarii cunostintelor, le-a consolidat si dezvoltat deprinderile, le-a stimulat interesul pentru activitati, cunoasterea si incurajarea predispozitiilor, aptitudinilor si posibilitatilor pentru dezvoltarea personalitatii.

Copyright © 2014 - 2024 Gradinita Nicolae Romanescu. Rights Reserved.